فایل رایگان بدهي ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بدهي ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بدهیها از نظر حسابداری دارای تعاریف متعددی نیز می باشد.بدهی : حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی بدهیها : معرف تعهدات مالی موسسه از بابت دارائیها یا خدمات نسیه دریافتنی از دیگران است که در گذشته و حال ایجاد شده و با انتقال دارائیها یا ارائه خدمات در آینده پرداخت می شوند.با توجه به تعریف فوق می توان دریافت که بدهیها معمولا در ازای تحصیل دارائیها و یا استفاده از خدمات دیگران که به طور نسیه انجام گرفته به وجود می آیند و موقعی در دفاتر ثبت می شوند که از نظر مبلغ و سررسید پرداخت مورد توافق طرفین معامله قرار گرفته و تعهد پرداخت آن از نظر موسسه قطعی شده باشد.تفکیک بدهیها از نظر سررسید پرداخت اهمیت زیادی دارد چون مدیران و صاحبان موسسات با آگاهی از سررسید فایل رایگان بدهي ها نسبت به پرداخت به موقع آنها اقدام می نمایند تا اعتبار و موقعیت تجاری خود را نزد سایر موسسات و فروشندگان از دست نداده و درآینده نیز بتوانند از امکانات و تسهیلات اعتباری آنها به نحو مطلوب استفاده نمایید. بدهیهای ثبت شده در دفاتر از نظر سررسید پرداخت به دو طبقه بدهی جاری یا کوتاه مدت-بدهی غیر جاری یا بلند مدت تقسیم می شوند آنها فایل رایگان بدهي های هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند این نوع بدهیها در ساختار تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخورداند.

لینک کمکی