فایل رایگان برهمکنش باريکه ي الکترون نسبيتي با ويگلر موج الکترومغناطيسي در حضور کانال يوني مغناطيده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برهمکنش باريکه ي الکترون نسبيتي با ويگلر موج الکترومغناطيسي در حضور کانال يوني مغناطيده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این مقاله، به برهمکنش باریکه الکترون نسبیتی با یک ویگلر موج الکترومغناطیسی (مانند ویگلر لیزری) در حضور کا نال یونی مغناطیده پرداختیم. مسیرهای حر کت الکترون و نرخ مبادله ی انرژی بین باری که و ویگلر موج الکترومغناطیسی محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که سه گروه از مدارات الکترونی در این سیستم تشکیل میشود. ویگلرهای الکترومغناطیسی به واسطه ی طول موج ویگلری بسیارکوتاه شان (درحد میکرومتر) نسبت به ویگلرهای رایج مغناطیسی (که درحد سانتیمتر بودند)، قابلیت دستیابی به طول موجهای بسیار کوتاه (درحد اشعه ایکس) و با نرخ توان تابشی بالا را فراهم میکنند.

لینک کمکی