فایل رایگان تجزيه و تحليل چرخه حيات شبکه هاي حسگر بيسيم با استفاده از روش بهينه سازي ازدحام ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجزيه و تحليل چرخه حيات شبکه هاي حسگر بيسيم با استفاده از روش بهينه سازي ازدحام ذرات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه از شبکه های حسگر بی سیم (WSN) در مکان های مختلف به شکل آشکارسازها و حسگرها استفاده می شود. تعداد الگوریتم های خوشه بندی برای بهبود تعادل انرژی WSN ایجاد شده است زیرا انرژی جنبه اصلی WSN در انتقال داده است. این الگوریتمها عمدتا برای افزایش طول عمر این شبکه های حسگر استفاده می شوند. یکی از این الگوریتم های اساسی LEACH است. الگوریتم های کارآمد انرژی و تعادل بار در طی الگوریتم های خوشه بندی استفاده می شوند. در این مقاله یک الگوریتم مبتنی بر تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای بهبود زمان عمر شبکه پیشنهاد شده است. به شکل گیری خوشه ها و همچنین انتخاب (CH) کمک می کند. الگوریتم پیشنهادی بطور گسترده آزمایش شده و نتایج این الگوریتم با الگوریتم هایقبلا پیشنهادی مانند LEACH و غیره مقایسه می شود. نتیجه می گیرد که الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر PSO نتایج بهتری را ارائه می دهد.

لینک کمکی