فایل رایگان تحليل توزيع IoT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل توزيع IoT :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بزرگ شدن چارچوبها در حال حاضر به صورت فراگیر در همه جا به اینترنت اشیا((IoT، منتهی میشود که شامل یک سیستم عظیم (دستگاه های هوشمند) و با شکلی متحد، است. در سالهای اخیر رشد سریع و نگرانی عمیق در پیشبرد سیستم های هوشمند برای مصارف صنعتی، کشاورزی و خانگی منجر به شناسایی راهحلهای بیسابقه ای در حوزه مورد نظر، شدهاست. البته باید توجه داشت که برای آینده، پیوند دادن میلیاردها سیستم توسط مدل پردازش مرکزی، دشوار است. در این مقاله با محوریت توزیع IoT مباحث مختلف تحلیل میشود.

لینک کمکی