فایل رایگان تشخيص علامت آتي در شبکه هاي هوشمند از طريق استخراج متن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشخيص علامت آتي در شبکه هاي هوشمند از طريق استخراج متن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ذینفعان و سهامداران نیاز به شناخت مسایل شبکه هوشمند مرتبط با تکنولوژیها، بازارها و غیره دارند تا پروژه های شبکه هوشمند تری را هدایت کنند. یک بررسی جامع از مراجع مربوطه میتواند در این زمینه مفید باشد، اما زمان و تلاشهای زیادی برای به دست آوردن بینش مورد نیاز است. ما به دنبال کشف این مساله هستیم که موضوعات شبکه هوشمند برجسته شده اند و در آینده با استفاده از تکنیک جستجوی علامت آینده از طریق کاوش متن پدیدار خواهند شد. در نتیجه، کلمات کلیدی مانند دروازه ، دانشگاه ، نفت و غیره به عنوان سیگنالهای ضعیف برجسته شدند. علاوه بر این، این مطالعه به ارتقا توسعه تحقیقات علمی در تحلیل علامت آینده از طریق استخراج متن با ارایه برخی چالشها در روششناسی تحقیق کمک میکند. به خصوص، ما باید بررسی کنیم که چه سیگنالهای ضعیف پتانسیل توسعه سیگنالهای قوی در تحقیقات بیشتر را دارند.

لینک کمکی