فایل رایگان چشم انداز راهبردي انرژي هاي زيست توده و پيل سوختي در راستاي حفاظت از محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چشم انداز راهبردي انرژي هاي زيست توده و پيل سوختي در راستاي حفاظت از محيط زيست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هر تصمیمی در مورد انرژی شامل قیمت و هزینه آن است. قیمت بنزین و هزینه خرید از تولید کنندگان خارجی؛ قیمت هستهای و نیروگاه های هسته ای و هزینه های اکوسیستم های ما ؛ قیمت برق کارخانه های زغال سنگ و هزینه آن به جو . صرفه جویی در زندگی به اختراعات ، تغییرات در شیوه زندگی ، تغییرات جغرافیایی و مواردی از این دست ، اقتصاد انرژی مورد توجه قرار گرفته است . لذا رویکردی جدید به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در تامین بخشی از انرژی الکتریکی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و نمونه اصلی از این منابع مهم انرژی های تجدیدپذیرکه می تواند به عنوان سوخت در سیستم های تولید توان مورد استفاده قرار گیرد، فناوری پیل های سوختی و انرژی زیست توده می باشد.

لینک کمکی