فایل رایگان کنترل مسير هوشمند براي صرفه جويي در انرژي در شبکه هاي هيبريدSDN

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل مسير هوشمند براي صرفه جويي در انرژي در شبکه هاي هيبريدSDN :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از آنجایی که مصرف برق اینترنت در سالهای اخیر به سرعت رشد کردهاست، صرفه جویی در مصرف انرژی به یکی از مشکلات مهم تحقیقات شبکه ای تبدیل شده است. شبکه سازی تعریف شده توسط نرم افزار فرصتهای عالی برای بهبود عملکرد شبکه و کاهش مصرف انرژی به وسیله کنترل متمرکز متمرکز به ارمغان می آورد. با این حال، با توجه به محدودیت های بودجه و محدودیتهای تکنیکی، ISPها میتوانند فقط تعداد محدودی از کلیدهای مرسوم را در شبکه های back bone به دستگاه های SDN در یک زمان ارتقا دهند. در این مقاله، ما یک طرح ابتکاری برای گسترش تدریجی کلیدهای SDN در sdns ترکیبی پیشنهاد میکنیم، که هدف از آن رسیدن به ذخیره انرژی با استفاده از rerouting جریان برای خاموش کردن اتصالات و سوییچ های as تا حد ممکن است. راهحل ما میتواند به دو هدف دست یابد: (1حداکثر کردن قابلیت کنترل شبکه با یک سوییچ معین به ارتقا محدودیت بودجه، و (2افزایش ذخیره انرژی با مسدود کردن اتصالات و سوییچها با سوییچهای SDN مستقر شده. نتایج ارزیابی نشان میدهد که طرح ما میتواند % 95 از تعداد جریانهای کنترل شده با تنها % 10 هزینه های ارتقا را بدست آورد، و همچنین میتواند به صرفه جویی در حدود % 10 کل مصرف برق در مقایسه با راه حلهای موجود دست یابد.

لینک کمکی