فایل رایگان مروري بر مباحث شهر هوشمند و اينترنت اشياء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر مباحث شهر هوشمند و اينترنت اشياء :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

اینترنت اشیاء یا((IoT یک معماری نوظهور است که در آن از میلیاردها شی و دستگاه های هوشمند انتظار میرود که به اینترنت متصل شوند و بدون مداخله انسانی فعالیت داشته باشند. در حقیقت هدف اصلی اینترنت اشیا((IoT، اتصال میلیاردها وسیله به اینترنت است. البته این وسایل مقدار عظیمی از ترافیک را تولید میکنند. در دو ده ه گذشته، سیستمهای پایش مختلف در محیطهای شهری، به سمت تحقق این شهرها( به اصطلاح شهرهای هوشمند)، طراحی و مستقر شدهاند. چنین سیستمهایی مبتنی بر هر دو نود حسگر اختصاصی بوده و در همه جا حاضر هستند، اما شامل تجهیزات اختصاصی مانند تلفنهای هوشمند و سنسورهای خودرو نیستند. هنگامی که سیستمهای پایش شبکه حسگر برای شهرهای هوشمند طراحی میشود، دو مشکل اساسی رخ میدهد که عبارتند از: آمادهسازی گره و مدیریت حسگر. این مشکلات طراحی به خاطر مناطق بزرگ شهری برای پایش، مکانهای محدود برای استقرار و همچنین نوع ناهمگن بودن ابزارحسگر، چالش برانگیز هستند. در این مقاله به بررسی شهر هوشمند و اینترنت اشیاء، پرداخته میشود.

لینک کمکی