فایل رایگان ارائه راهکاري جديد در راستاي کاهش خوردگي در واحد تصفيه نفتا با استفاده از شبکه عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه راهکاري جديد در راستاي کاهش خوردگي در واحد تصفيه نفتا با استفاده از شبکه عصبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

واحد تصفیه نفتا یکی از مهمترین واحدهای مجتمع بنزین سازی میباشد که در آن خوراک نفتا تبدیل به محصولات نفتای سبک و سنگین و LPG میگردد. در این واحد گوگرد در دو ظرف مجزا بعد از واکنش در راکتور جدا و به واحد SRP فرستاده میشود. وجود گوگرد همراه با افزایش خوردگی در واحد میباشد و یکی از راه های حل مشکل خوردگی و کاهش آن، استفاده از آب آمونیاکی میباشد. در این مقاله به بررسی اثرات تزریق آب آمونیاکی در واحد NHT در جهت کاهش خوردگی با استفاده از شبکه عصبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با تزریق آب آمونیاکی از خوردگی درResieveor Stripper و ظرف جداکننده برج به شدت کاسته شد. این روش، دیدگاهی نوین در حل معضل خوردگی در ظروف ذکر شده میباشد و قابل استفاده برای تمام واحدهای عملیاتی با تغییر میزان دبی و درصد آب آمونیاکی است.

لینک کمکی