فایل رایگان ارزش افزوده تکنولوژي چاه هوشمندAdded Value of Intelligent Smart Well

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزش افزوده تکنولوژي چاه هوشمندAdded Value of Intelligent Smart Well :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

میزان سوددهی، افزایش ارزش افزوده، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی در توسعه میادین جزو جدایی ناپذیراستراتژی شرکتهای اکتشاف و تولید بشمار میروند . از این رو بکار گیری تکنولوژی چاه هوشمند با استفاده از ادوات و ابزار های درون چاهی این امکان رافرآهم میکنند تا با پایش لحظه ای اطلاعات درون چاهی دید بهتری نسبت به مخزن داشته باشیم و در نهایت موجب افزایش تولید و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی میشود. در این تحقیق با معرفی چاه هوشمند و میزان ارزش افزوده بکارگیری این تکنولوژی بحث و بررسی میشود.

لینک کمکی