فایل رایگان بررسي اثر افزودن کوپليمر PEG-ran-PPG بر روي ضرايب حلاليت و نفوذ گازهاي CO2 و CH4 در غشاي Pebax MH 1657

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر افزودن کوپليمر PEG-ran-PPG بر روي ضرايب حلاليت و نفوذ گازهاي CO2 و CH4 در غشاي Pebax MH 1657 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این مقاله، به بررسی اثر افزودن کوپلیمر آلیاژکار PEG-ran-PPG به غشای Pebax MH 1657 با تمرکز بر محاسبه ضرایب نفوذ و حلالیت گازهای متان و دی اکسید کربن پرداخته شده است. بدین منظور تست جذب و تراوایی گازها در فشارهای مختلف از غشاها گرفته شده و سپس ضرایب نفوذ و حلالیت محاسبه شده اند. همچنین داده های جذب با مدلها و تئوری های جذب موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که میزان جذب گاز CO2 توسط غشای آلیاژکاری شده از غشای پلیمری خالص بیشتربوده و میزان جذب CO2 توسط غشا در تمامی فشارها به مراتب از میزان جذب CH4 بیشتر است. همچنین تئوری فلوری هاگینز، داده های تجربی حاصل از آزمون جذب را با دقت بالایی برازش مینماید.

لینک کمکی