فایل رایگان بررسي امکان قطع موقت جريان گاز با استفاده از انجماد محل براي انجام تعميرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي امکان قطع موقت جريان گاز با استفاده از انجماد محل براي انجام تعميرات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش امکان قطع جریان گاز داخل لوله برای انجام تعمیرات با استفاده از تشکیل همزمان هیدرات و یخ بررسی شد. برای این منظور از دستگاه قطع کننده یخی جریان استفاده شده است. برای تشکیل همزمان هیدرات و یخ در داخل لوله دمای گاز طبیعی از 60درجه فارنهایت به 32درجه فارنهایت رسانده شده است. سیال خنک کننده دستگاه، مایع نیتروژن در دمای -195/79درجه سانتیگراد میباشد. طول نهایی دستگاه بعد از محاسبات انجام شده 0/97 فوت یا 29/57 سانتیمتر به دست آمده است.

لینک کمکی