فایل رایگان بررسي انواع کاتاليست هاي واحد ايزومريزاسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي انواع کاتاليست هاي واحد ايزومريزاسيون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی انواع کاتالیستهای واحد ایزومریزاسیون نفتای می باشد. با توجه به گسترش فرایندهای پالایشی وبنزین سازی در پالایشگاه های ایران و مستلزم شدن پالایشگاه ها به تولید سوخت پاک که از لحاظ زیست محیطی استانداردهای مورد نظر را داشته باشد، بررسی انواع کاتالیستهای واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک کمک شایانی به ارتقای تولید سوخت پاک در کشور و اقتصادی نمودن تولید این فرایند می نماید. ایزومریزاسیون نفتای سبک که عمدتا تبدیل ترکیبات نرمال پنتان و نرمال هگزان به ترکیبات شاخه دار خود و مشتقات آن می باشد که با کاتالیست های کلره آمومنیا و یا زئولیت در یک یا چند راکتور بستر ثابت انجام می گیرد. در این مقاله به شناسایی و بررسی انواع کاتالیست های مورد استفاده در این واحد پرداخته شده است.

لینک کمکی