فایل رایگان بررسي روابط بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و انتشار دي اکسيدکربن در بخش حمل ونقل ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روابط بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و انتشار دي اکسيدکربن در بخش حمل ونقل ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در این مقاله، ما از مدلسازی اقتصادسنجی سری زمانی برای بررسی روابط علی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل ونقل ایران استفاده میکنیم. آزمون ریشه واحد، آزمون همبستگی و آزمون علیت گرنجر بر اساس الگوی تصیح خطا برای تجزیه و تحلیل کردن داده های سری زمانی سالانه در سالهای 1365-1393 بکارگرفته می شوند. طبق آزمون علیت گرنجر براساس الگوی تصحیح خطا وجود رابطه کوتاه مدت از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل ونقل نتیجه میشود. تاثیر مصرف انرژی بر روی تولید ناخالص داخلی بیشتر از تاثیر مصرف انرژی بر انتشار آلودگی است. همچنین رابطه علی معناداری از انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی به اینصورت که با افزایش انتشار دی اکسیدکربن تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد، وجود دارد. ایران در بخش حمل و نقل میتواند در شش ماه اول سال سیاست افزایش رشد اقتصادی و در شیش ماه دوم سال سیاست کاهش آلودگی را دنبال کند.

لینک کمکی