فایل رایگان بررسي عددي جريان درون اتاق به روش ناحيه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عددي جريان درون اتاق به روش ناحيه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

امروزه انسانها بخش قابل توجهی از زندگی خود را در ساختمانهای مسکونی واداری سپری میکنند؛ ازاینرو کیفیت هوای درون ساختمان و آسایش حرارتی تاثیر بسزایی در سلامتی افراد و کارایی آنها در کارهای روزمره دارد. از سوی دیگر رشد فزاینده مصرف انرژی طی سالهای اخیر و همچنین سهم بالای سیستمهای تهویه مطبوع ازآن، لزوم توجه به پارامترهای موثردرطراحی بهینه رادوچندان میکند. پیشبینی جریان هوا در ساختمان در طراحی بهینه سیستم های تهویه مطبوع، محاسبه بار حرارتی و برودتی، بررسی آسایش حرارتی، بررسی تاثیر محل پایانه های تهویه مطبوع و اثاثیه، مطالعه پخش آلودگیها و بسیاری از موارد دیگر کاربرددارد. مدلسازی به منظور تعیین خصوصیات جریان و پیش بینی جریان هوا درون ساختمان، به ما کمک میکند که بدون درگیر شدن با بسیاری از جزئیات کم تاثیر، رفتار پدیده یا رفتار سیستم موردنظر را تا حد قابل قبول پیش بینی نماییم. استفاده از روشهای عددی هرچند دارای دقت بالایی میباشد، ولی در بسیاری از موارد چگونگی المان بندی فضا و انجام محاسبات لازم برای انجام این کاربه اندازه ای دشوار و زمانبر خواهد بود که ملاامکانع به کارگیری این روشها را غیرممکن می سازد. حال آنکه استفاده از روش های محاسباتی نظیر روش ناحیه ای هوا نه تنها تعریف مسئله و تحلیل آن را به سادگی و با دقت قابل قبولی میسر می سازد بلکه زمان انجام محاسبات را به طور چشمگیری کاهش می دهد. با توجه به محاسن روشهای ناحیه ای هوا که درواقع از ساده سازی معادلات حاکم بر جریان هوا و به کارگیری فرضیات تجربی حاصل میشود، در این مطالعه از این روش برای مدلسازی جریان هوای درون یک سالن اجتماعات استفاده گردیده است. در این پژوهش سعی بر این است که جریان هوا و توزیع آلودگی یک فضای نمونه دوبعدی با روش ناحیه ای هوا مدلسازی گردد. اما برای این کار، بجای استفاده از معادلات معمول مدل ناحیه ای هوا و ترکیب آن با معادله غلظت آلودگی، ازایده ی حل معادلات جریان دو فازبرای به دست آوردن تعریف جدیدی ازترمهای موجود درمدل ناحیه ای هوا استفاده میشود. مدل سازی مسئله مذکور با تدوین برنامه کامپیوتری به زبان فرترن انجام پذیرفته و معادلات حاکم با استفاده از یک روش عددی گسسته و حل شده اند.

لینک کمکی