فایل رایگان بررسي عملکرد غشاهاي پالاديوم -دي اکسيد تيتانيوم در حذف ماده مترونيدازول از محلول هاي آبي: بررسي تاثير غلظت اوليه و منبع نور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد غشاهاي پالاديوم -دي اکسيد تيتانيوم در حذف ماده مترونيدازول از محلول هاي آبي: بررسي تاثير غلظت اوليه و منبع نور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

دراین تحقیق غشای فوتوکاتالیسیتی دی اکسید تیتانیوم داپه شده با نانوذرات پالادیوم تهیه گردید. نانو ذرات پالادیوم از نمک پالادیوم کلراید با استفاده از عامل کاهنده پلی اتیلن گلیکول 6000 سنتز گردید. ریز ساختار و مورفولوژی غشای تهیه شده با استفاده از آنالیزSEM مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر SEM نشان داد که لایه غشایی فوتوکاتالیستی یکنواختی بر روی پایه های سرامیکی تشکیل شده است. غشای دی اکسید تیتانیوم داپه شده با پالادیوم به منظور تخریب و جداسازی ماده دارویی مترونیدازول در محیط خنثی و اختلاف فشار برابر 0/5 بار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی حاکی از آن است که در غلظت اولیه پایین تر ماده داوریی((C0=5ppm و تحت نور UV ، ضریب جداسازی و تخریب مترونیدازول افزایش می یابد.

لینک کمکی