فایل رایگان بکارگيري تئوري فازي جهت اولويت بندي ريسک هاي آزمايشگاه يک شرکت پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بکارگيري تئوري فازي جهت اولويت بندي ريسک هاي آزمايشگاه يک شرکت پتروشيمي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی مخاطرات احتمالی آزمایشگاه یک شرکت پتروشیمی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) می باشد،پژوهش صورت گرفته از نوع مداخله ای می باشد که در ابتدا به روش FMEA با رویکرد سنتی،عدد اولویت ریسک(( RPN اولیه مشخص شد سپس بدلیل یکسان بودن اعداد اولویت ریسک (RPN) فعالیتهای با ریسک بالا از روش FMEA با رویکرد فازی جهت اولویت بندی و انجام اقدام اصلاحی استفاده گردیده است.در مجموع می توان چنین استنتاج نمود که FMEA روشی مناسب برای ارزیابی مخاطرات کارکنان آزمایشگاه می باشد و در صورت در نظر گرفتن تئوری فازی می توان از تحلیل های تکمیلی جهت اولویت بندی مناسب مخاطرات و مرتفع نمودن آنها با انجام اقدامات اصلاحی بهره برد.

لینک کمکی