فایل رایگان شبيه سازي فرآيند غشايي نم زدايي گاز طبيعي و ارزيابي اقتصادي آن در مقايسه با فرآيند جذب در نرم افزار PRO/II v.10

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي فرآيند غشايي نم زدايي گاز طبيعي و ارزيابي اقتصادي آن در مقايسه با فرآيند جذب در نرم افزار PRO/II v.10 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

گاز طبیعی مرطوب، بسته به شرایط خاص، ممکن است باعث بروز مشکلات فراوانی نظیر تشکیل هیدراتهای گازی در طول مسیر تجهیزات و یا گرفتگی خط لوله شود. در فرآیند غشایی میتوان میزان رطوبت را تا حد مطلوب کاهش داد؛ درحالیکه نسبت به روشهای متداول، مشکلات عملیاتی کمتر و بازدهی فرآیند بیشتری دارد. در این پژوهش، هدف شبیه سازی و بررسی اقتصادی فرآیند غشایی در دو حالت جریان گاز طبیعی مرطوب با دبی بالا و همچنین دبی پایین به منظور حذف رطوبت از جریان گاز است و نتایج بیانگر قابل رقابت بودن فرآیندهای غشایی در دبیهای پایین جریان گاز طبیعی با روشهای مرسوم نظیر فرآیند TEG است.

لینک کمکی