فایل رایگان عوامل موثر بر توليد در روش فرازآوري مصنوعي با گاز در يکي از ميادين نفتي جنوب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر بر توليد در روش فرازآوري مصنوعي با گاز در يکي از ميادين نفتي جنوب ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هنگامیکه فشار چاه افت پیدا میکند، تولید نفت در سطح کاهش مییابد. یکی از روشهای مناسب برای افزایش تولید نفت در این شرایط فرازآوری مصنوعی با گاز میباشد. تزریق گاز باعث کاهش گرادیان ستون نفتی میشود و فشار جریانی انتهای چاه را کاهش میدهد و درنتیجه جریان را به سطح آسانتر میکند. در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تولید در روش فرازآوری مصنوعی با استفاده از نرم افزار pipesim در یکی از میادین نفتی جنوب ایران پرداخته شده است. از جمله پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفته است، وزن مخصوص و دبی گاز تزریقی و قطر لوله مغزی میباشد.

لینک کمکی