فایل رایگان مشکلات طراحي و ساخت رينگ ساپورت گريد جهت جلوگيري از عبور مولکولارسيوهاي واحد نم زدايي پالايشگاه گاز بيد بلند فاز 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مشکلات طراحي و ساخت رينگ ساپورت گريد جهت جلوگيري از عبور مولکولارسيوهاي واحد نم زدايي پالايشگاه گاز بيد بلند فاز 2 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

یکی از فرایندهایی که در پالایشگاه های گاز مورد توجه قرار می گیرد، فرایند نم زدایی (آبگیری) از گاز میباشد. این بخش که با شاخصی به عنوان نقطه شبنم فاز گازی معرفی میگردد جهت جلوگیری از تشکیل پدیده هیدرات در مسیر جریان گاز و به حداقل رساندن آثار مخرب ناشی از مسدود شدن مسیر میباشد. عمل آبگیری سیال گازی توسط بسترهای غربال مولکولی (مولکولارسیو– زئولیت) انجام شده که در اشکال و طرح های متفاوت بر روی هم قرارگرفته اند. در پالایشگاه گاز بید بلند بعد از شارژ مولکولارسیوها در خشک کننده ها مشاهده شد ارتفاع و وزنی که مولکولارسیوها درون درایرها قرارگرفتهاند با هم مطابقت ندارد و علاوه بر این مقدار خیلی زیادی از مولکولارسیوها از ساپورت خشک کننده ها عبور کرده است لذا نحوه مولکولارسیوها، ارتفاع های مورد نظر برای شارژ مولکولارسیو و سرامیک بالها توسط اپراتورها، ارتفاع مشها از سطح ساپورت گریدها ، دانسیته مولکولارسیوها ، نحوه نصب مش ها و ساپورت گرید بررسی شد در نهایت مشخص شد مشها به درستی نصب نشده اند، محاسبه چگالی اشتباه بوده است و در طرح جدید ساپورت گرید با رینگ به دیواره نصب گردید و برای شارژ مولکولارسیوها به جای ارتفاع مقدار شارژشده وزن مقدار مولکولارسیو در نظر گرفته شد.

لینک کمکی