فایل رایگان مطالعات عددي عملکرد انتقال گرما در نانو سيالات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات عددي عملکرد انتقال گرما در نانو سيالات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

در این مقاله مروری، تاثیر پارامترهای مختلف مانند غلظت حجم نانو ذرات، اندازه نانو ذرات، عدد رینولد، لوله flatting با نانو سیالات به طور مفصل موردبحث قرار میگیرد. نتایج عددی نشان میدهند که افزودن نانو ذرات انتقال گرما و کاهش فشار سیال پایه را در همه لوله های مسطح در عدد رینولد و دمای مختلف افزایش میدهد. هم میانگین نسبی ضریب انتقال حرارت جابجایی و افت فشار میتوانند با افزایش حجم غلظت نانو ذرات افزایش یافته و اندازه نانو ذرات را کاهش دهند.

لینک کمکی