فایل رایگان مطالعه و بررسي فناوري هاي تصفيه بيوگاز با توجه به ناخالصي ها و کاربردآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه و بررسي فناوري هاي تصفيه بيوگاز با توجه به ناخالصي ها و کاربردآن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بیوگاز بعنوان گاز زیستی یکی از منابع تجدید پذیر و غیر فسیلی گازی محسوب می شود. بیوگاز نه تنها شامل متان دی اکسید کربن و آب بلکه ممکن است حاوی ترکیبات دیگر مثل سولفید هیدروژن آمونیاک سیلوکسانها و...در مقادیر کم باشد. این ناخالصیها ممکن است تجهیزات کاربردی بیوگاز را در اثر خوردگی و پوشش مکانیکی تحت تاثیر قرار دهد همچنین ممکن است منجر به انتشارات گازهای گلخانه ای ناخواسته شود. بسته به اینکه چگونه بیوگاز مصرف می شود اغلب به بعضی از روشها و فناوریهای تصفیه برای کاهش ناخالصی های نیاز است. تاثیرات ناشی از ناخالصی های مختلف در حین مصرف بیوگاز و فناوریهای لازم برای کاهش غلظتهای آنها در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی