فایل رایگان برچسب گذاري خودکار تصاوير با استفاده از شبکه عصبي بولتزمن محدود RBM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برچسب گذاري خودکار تصاوير با استفاده از شبکه عصبي بولتزمن محدود RBM :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه برچسب گذاری خودکار تصاویر یکی از مسائل رایج و مرتبط با یادگیری ماشین می باشد که با پیشرفت های بسیاری همراه بوده است شبکه های عصبی مولد با توجه به ویژگی تولید داده های شبیه به داده های آموزشی، همواره مورد توجه هستند شبکه عصبی مولد بولتزمن محدود (RBM) در دسته شبکه های مولد قرار می گیرد در طول چند سال اخیر، استفاده از این شبکه عصبی مولد برای طبقه بندی داده ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی بولتزمن محدود (RBM) تصاویر را برچسب گذاری می کنیم در این مقاله از مجموعه داده های Corel 10K و Cifar 100 استفاده می شود ملاحظه می شود که با استفاده از این شبکه عصبی نتایج مناسبی برای داده های این دو مجموعه داده به دست می آید

لینک کمکی