فایل رایگان بهبود عملکرد واسطه اي تامين منابع در فضاي رايانش ابري با استفاده از روش رگرسيون بردار پشتيبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود عملکرد واسطه اي تامين منابع در فضاي رايانش ابري با استفاده از روش رگرسيون بردار پشتيبان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با گسترش روزافزون تعداد شرکت ها و سازمان هایی که خدمات ابری ارائه میدهند، رقابت در بازار ارائه سرویس های ابری افزایش یافته است و مشتریان و تامین کنندگان سرویس های ابری را با چالش هایی در زمینه تامین منابع مواجه کرده است. از همین رو محققان در صدد طراحی الگوریتم هایی که به عنوان واسط بین تامین کننده ها و مشتری عمل کرده و عمل تامین و قیمت گذاری منابع را به صورت خودکار بر اساس درخواست مشتری انجام دهند؛ جلب شده است. علاوه بر این در فضای جدید ایجاد شده برای تامین منابع و با توجه به ثابت نبودن قیمت ها، میتوان با استفاده از پیش بینی و تخمین قیمت سرویس ها، به تصمیم گیری های آتی مشتریان و تامین کنندگان سرویس های ابری کمک کرد.در این مقاله، ابتدا از روش حراج معکوس ترکیبی و چند مشخصه ای برای هدف تامین و قیمت گذاری منابع مورد نیاز مشتری استفاده شده است. سپس با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از روش تامین منابع مورد استفاده ، یک ماژول پیش بینی قیمت با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان طراحی شده است که از این اطلاعات برای تخمین قیمت درخواست های بعدی، استفاده می کند. نتایج حاصل از طراحی مدل پیش بینی قیمت نشان می دهد که میتوان با دقت قابل قبولی قیمت درخواست های آتی را پیش بینی کرد.

لینک کمکی