فایل رایگان حفظ حريم خصوصي در زنجيره تامين مبتني بر اينترنت اشيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حفظ حريم خصوصي در زنجيره تامين مبتني بر اينترنت اشيا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

جهانی شدن اقتصاد و افزایش رقابت تجاری، اهمیت کاربرد روش های نوآورانه و برتر را در رسیدن به اهداف زنجیره های تامین بیتشر کرده است. در چنین شرایطی به زنجیره تامین معطف، پاسخ گو در بازارهای پیچیده، موثر در جهت رسیدن به چنین تامینی است و مدیریت بلادرنگ زنجیره تامین را ممکن می سازد. بکارگیری loT در زنجیره تامین سببب افزایش اطلاعات ودر نتیجه افزایش مشاهده پذیری درزنجیره، برنامه ریزی با اطمینان بیشتر، استفاده بهینه از منابع افزایش توانایی بازاریابی وانعطاف پذیری بهتر زنجیره، چابکی بالا و یکپارچگی کامل در زنجیره تامین خواهد شد. مسئله و چالش بزرگ در شرایط فوق اهمیتوحسایست زیاد حفظ امنیت و حریم خصوصی مالکین اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در زنجیره تامین، و ایجاداعتماد و در نتیجه افزایش تمایل به اشتراک گذاری، خواهد بود. دسترسی نامناسب با استفاده نادرست از این اطلاعات توسط گیرندگان ممکن است سبب نقض حریم خصوصی سازمان ها و افراد شده و به صاحبان آنها آسیب جدی برساند. بنابراین ایجاد همزمانی و هماهنگی بین کارایی و مدیریت بلادرنگ زنجیره تامین و حفاظت حریم خصوصی سازمان ها در زنجیره تامین امری ضروری و حیاتی است.اکثر روشهای حفظ حریم خصوصی به دلیل پیچیدگی زنجیره تامین و سایر ویژگی های آن، کارایی کافی را در زنجیره تامین ندارند. این در حالی است که فناوری بلاکچین می تواند برخی از این مشکلات را برطرف کند.

لینک کمکی