فایل رایگان دست يابي به پوشش بالا در روش آزمون مبتني بر گراف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دست يابي به پوشش بالا در روش آزمون مبتني بر گراف :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پوشش مبتنی بر گراف یکی از معیارهای رایج در پوشش نیازمندی های آزمون برنامه های کامپیوتری است. جهت رسیدن به پوشش بالا در آزمون مبتنی بر گراف، چالش های مهمی همچون مساله دسترس پذیری و مساله متغیرهای داخلی وجود دارد. راهکارهای موجود عمدتا از روش مسیریابی برای تولید موارد آزمون و پوشش مولفه های گراف برنامه استفاده می کنند. روش مسیریابی چالش های مذکور را به نحو مطلوبی برطرف نمی سازد چراکه درگیر مسائلی همچون کثرت و واگرایی مسیر می گردد. در این مقاله راهکار نوینی بهنام شیوه علامت گذاری ارائه میگردد که چالش های دستیابی به پوشش بالای رئوس گراف یک برنامه را به نحو بهتری برطرف می سازد

لینک کمکی