فایل رایگان کشف تقلب مبتني بر تباني در چاپ مقالات با رويکرد تحليل شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کشف تقلب مبتني بر تباني در چاپ مقالات با رويکرد تحليل شبکه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در محیط های دانشگاهی یکی از مهم ترین معیارها برای ارزیابی و ارتقاء پژوهشگران و اعضای هیئت علمی چاپ و نشر مقالات در مجلات معتبر می باشد. یکی از تبعات این نوع ارزیابی می تواند تقلب در نگارش و چاپ مقالات باشد. تلاش برای انتشار بیشتر، نه تنها منجر به افزایش کمی مقالات شده، بلکه برخی پژوهشگران را وسوسه می کند که مرتکب تقلب های علمی شوند، درج اسامی افراد غیرمستحق به عنوان نویسنده و چاپ مقاله در مجلاتی مبتنی بر رابطه از رایج ترین این تقلب ها هستند. تقلب های علمی پیامدهای زیادی همچون هدر رفتن منابع مالی و ظرفیت های پژوهشی، کاهش ارزش آثار علمی و مهم تر از همه منحرف کردن جامعه علمی از موضوعات و رویکردهای صحیح و امیدبخش دارند. اگرچه پژوهش های زیادی در رابطه با تخلف علمی، صورت گرفته، اما هنوز به کشف تبانی در درج اسامی و چاپ مقالات، توجه خاصی نشده و یک خلاء پژوهشی محسوب می شود. ازطرفی، روشتحلیل شبکه با هدف ساخت و تحلیل داده های رابطه محور صورت میگیرد و درصدد بازشناسی الگوی ساختاری ارتباطات است. درنتیجه هدف ما در این پژوهش، کشف تقلب و تبانی در مقالات با رویکرد تحلیل شبکه می باشد. مجموعه دادهای که در این پژوهش مطالعه شده، مربوط به مقالات چاپ شده اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه های تهران می باشد. نتایج حاصل از شاخص های مرکزیت در روش تحلیل شبکه نشان داد که بین برخی از نویسندگان مقالات و دست اندرکاران مجلات تبانی وجود دارد، و همچنین در درج اسامی نویسندگان در برخی از مقالات، تبانی صورت گرفته است

لینک کمکی