فایل رایگان مرکزيت اطلاعات براي ايمن سازي شبکه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مرکزيت اطلاعات براي ايمن سازي شبکه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مدل سازی ارتباطات افراد در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که هر فرد به طور همزمان می تواند مستقیم و باواسطه با همسایگان خود در ارتباط باشد. به علاوه انتقال بیماری توسط گره های آلوده به همسایگان به نوع ارتباطات گره در طول مدت ابتلا به بیماری وابسته است که این موضوع تحت عنوان فعالیت گره شناخته می شود. بسیاری از الگوریتم های ایمن سازی شبکه که از ویژگی های ساختاری شبکه برای رتبه بندی گره ها/یال ها از نظر تاثیرگذاری در انتشار بیماری استفاده می کنند؛ فعالیت گره را نادیده می گیرند. در این مقاله الگوریتمی پیشنهاد شده است که از مرکزیت اطلاعات مبتنی بر نظریه برآورد آماری برای شناسایی گره های تاثیرگذار در شیوع بیماری استفاده می کند. با توجه به اینکه مرکزیت اطلاعات می تواند به نوعی شرایط احتمالی فعالیت گره را از طریق وزن دهی به هریک از مسیرهای ارتباطی آن ایجاد نماید، دقت آن در مقایسه با سایر معیارهای مرکزیت همچون درجه، میانی، نزدیکی که صرفا متکی به کوتاه ترین مسیر ارتباطی هستند، بررسی شده است. در نتایج آزمایش هایی برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه دادگان مصنوعی مدل انجام شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهند الگوریتم پیشنهادی می تواند در شبکه های جهان کوچک از مرکزیت درجه پیشی بگیرد و در شبکه های اردوش-رینی با مرکزیت میانی برابری کند.

لینک کمکی