فایل رایگان آموزش ديکته نويسي مبتني بر شواهد براساس مدل حافظه کاري چندمولفه اي به دانش آموزان دچار آسيب واژگاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش ديکته نويسي مبتني بر شواهد براساس مدل حافظه کاري چندمولفه اي به دانش آموزان دچار آسيب واژگاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

دشواری های دیکته نویسی شایع ترین شاخص اختلال یادگیری ویژه در بیان نوشتاری در زیرمجموعه آسیب واژگانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی کارآمدی استراتژی های املایی چندگانه مبتنی بر مدل حافظه کاری چندمولفه ای در دانش آموزان دچار آسیب واژگانی بود. تعداد 4 دانش آموز پایه دوم پس از غربالگری ابتدایی و ارزیابی جامع در یک طرح ABA گنجانده شدند. شرکت کنندگان 6 جلسه مداخله دریافت کردند و عملکردشان در مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری در خرده آزمون نوشتن کلمه از آزمون نوشتن راغب ثبت شد. شش شاخص تحلیل دیداری و اندازه اثر در هر 4 شرکت کننده نشان داد که استراتژی های املایی چندگانه اثر متوسط تا بالا در کاهش خطاهای دیکته نویسی داشتند. این مطالعه شواهد اولیه از کارآمدی آموزش استراتژی های دیکته نویسی چندگانه و گامی امیدوارکننده در جهت ادغام رویکردهای فرایندمحور و تکلیف محور در ترمیم دشوارهای ناشی از اختلال یادگیری ویژه در بیان نوشتاری و توجه به ماهیت چندمولفه ای این اختلال را مستند کرد.

لینک کمکی