فایل رایگان بهبود مهارت هاي ديداري کودکان پيش دبستاني از خلال توانبخشي شناختي مبتني بر مدل حافظه کاري بدلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود مهارت هاي ديداري کودکان پيش دبستاني از خلال توانبخشي شناختي مبتني بر مدل حافظه کاري بدلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش ها نشان داده اند که بخش عمده ای از مشکلات یادگیری کودکان دبستانی به دلیل مهارت های رشد نیافته آنها در سنین پیش دبستانی است. در پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بسته تدوین شده ی توانبخشی شناختی مبتنی بر مدل حافظه کاری دیداری بدلی بر بهبود مهارت های ثبات دیداری و تشخیص شکل از زمینه کودکان پیش دبستانی، از یک طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان 20 نفر از کودکان 6-4 ساله پیش دبستانی دارای نشانه هایی از اختلال یادگیری رشدی بودند که به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفره آزمایش کنترل تقسیم شدند. مداخلات توانبخشی شناختی در 15 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از آژمون بازسازی مهارت های ادراکی دیداری بورستین و آزمون پیشرفته ادراکی بنایی فراستیگ استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله توانبخشی شناختی بر مهارت های تشخیص شکل از زمینه و ثبات دیداری موثر بود. به نظر می رسد بسته توانبخشی شناختی مبتنی بر مدل حافظه کاری دیداری می تواند به عنوان ابزار پیشگیری از اختلال های مرتبط با مشکلات دیداری مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی