فایل رایگان تاثير درمان شناختي رفتاري بر تنيدگي افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير درمان شناختي رفتاري بر تنيدگي افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بیماری التهابی است که در آن غلاف های میلین سلول های عصبی در مغز و نخاع آسیب می بینند و یکی از شایع ترین بیماری های مزمن و اغلب پیشرونده سیستم عصبی مرکزی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روان درمانی شناختی _ رفتاری بر تنیدگی در افراد مبتلا به ام اس بود. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی 30 شرکت کننده به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه از میان کلیه مردان و زنان مبتلا به بیماری ام اس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران دارای نشانگان تنیدگی روانشناختی انتخاب شدند و سپس به پرسشنامه تنیدگی روانشناختی پاسخ دادند. یافته ها حاکی از آن بودند که درمان شناختی رفتاری بر تنیدگی روانشناختی موثر بود؛ بنابراین به نظر می رسد با استفاده از روش درمان رفتاری- شناختی به عنوان شیوه ای برای سازگاری فرد مبتلا به بیماری ام اس با ایجاد روش جدیدی در زندگیشان سبب کاهش تنیدگی در آنها باشیم.

لینک کمکی