فایل رایگان تاثير درمان شناختي رفتاري فراتشخيصي بر بهبود کيفيت زندگي دانشجويان مبتلا به اختلال هاي هيجاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير درمان شناختي رفتاري فراتشخيصي بر بهبود کيفيت زندگي دانشجويان مبتلا به اختلال هاي هيجاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رویکردهای فراتشخیصی بر عناصر مشترک در سبب شناسی و درمان اختلال های هیجانی تاکید دارند و در نتیجه در پرداختن به این گروه از اختلال ها و مسائل مربوط به آنها توانمند هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر درمان شناختی رفتاری فراتشخیصی در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال های هیجانی بود. روش پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بود که از بین کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان نمونه ای به حجم 26 نفر انتخاب و تشخیص نهایی آنها توسط ADIS-IV تایید شد. نمونه به صورت تصادفی در دو گروه 13 نفری درمان و کنترل گمارده شد. گروه درمان 20 جلسه یکساعته درمان فراتشخیصی مبتنی بر پروتکل یکپارچه را دریافت کردند و مقیاس سازگاری اجتماعی شغلی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دوماهه را تکمیل کردند. یافته نشان دادند درمان شناختی رفتاری فراتشخیصی در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال های هیجانی تاثیر معنی داری داشت و سبب بهبود کیفیت زندگی شد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی رفتاری فراتشخیصی می تواند کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال های هیجانی را بهبود بخشد.

لینک کمکی