فایل رایگان مطالعه تطبيقي ميزان درک نوجوانان از سبک هاي تربيتي والدين در کشورهاي پيشرفته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي ميزان درک نوجوانان از سبک هاي تربيتي والدين در کشورهاي پيشرفته :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مطالعات کارآمد مقایسه ای بر روی سبک های تربیتی در کشورهای پیشرفته هنوز نادر است علیرغم اینکه تعداد روزافزونی از مطالعات روی سبک های تربیتی والدین در نوجوانان وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی همانندی ها و تفاوت ها در ادراک نوجوانان از سبک های تربیتی والدین در کشورهای پیشرفته با در نظر گرفتن نقش بالقوه هر کشور در امور خانواده بود. شرکت کنندگان تعداد 702 نفر نوجوان سوئدی، ایتالیایی و یونانی ( 9 / 30 درصد سوئدی، 6 / 39 درصد ایتالیایی و 5 / 29 درصد یونانی) بودند که به پرسشنامه های ابعاد و سبک تربیتی والدین پاسخ دادند. یافته ها حاکی از آن بودند که مادران در مقایسه با پدران بیشتر دارای سبک آمرانه، مستبدانه و آسانگیر بودند و همچنین پسران بیشتر از دختران تصور می کردند که والدین آنها آمرانه و آسانگیر عمل رفتار می کنند. والدین سوئدی نسبت به ایتالیایی و یونانی کمتر آمرانه تلقی شدند و نسبت به والدین ایتالیایی از آسانگیری کمتری برخوردار بودند. پژوهش انجام شده در ارتباط با سبک تربیتی والدین اطلاعات مناسبی را ارائه می دهد که بیانگر قوانین کشورها حول محوریت موضوع خانواده و SES با ادراک رفتارهای تربیتی والدین است.

لینک کمکی