فایل رایگان اندازه گيري ديدگاه والدين و دانش آموزان نسبت به آموزش رياضي با بکارگيري مدل اندازه گيري رش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اندازه گيري ديدگاه والدين و دانش آموزان نسبت به آموزش رياضي با بکارگيري مدل اندازه گيري رش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از استراتژی های مهم یادگیری دانش آموزان، تحت تاثیر قرار گرفتن رفتارهای اجتماعی و فرهنگی والدین است. محققان آموزشی باور دارند که تاثیر دیدگاه و رفتار والدین، یکی از موثرترین و صحیح ترین روش برای انتقال تجربیات و نگرش های حرفه ای به دانش آموزان است؛ ولی با این وجود، به این فاکتور مهم به قدر کافی توجه نشده است. در این مطالعه تاثیر نگرش والدین در بعضی عوامل موثر در آموزش ریاضیات فرزندانشان مورد بررسی قرار گرفته است. داده های این مطالعه از بین55 دانش آموز داوطلب دوره ابتدایی در مسابقه حل مساله با خانواده شان در شهرستان بهشهر تهیه گردیده است. این تحقیق دارای دو پرسشنامه شامل 35 و 37 سوال مربوط به والدین و دانش آموزان تشکیل شده است. در این تحقیق برای ارزیابی داده های رتبه ای از مدل رتبه ای رش استفاده میشود. ابتدا مناسب بودن داده ها با مدل رش توسط Outfit ، Infit و نمودار ICC نشان داده میشود. سپس نتایج به دست آمده از تحلیل نمودار رایت-رش نشان میدهد دیدگاه والدین و فرزندانشان تفریبا در تمامی فاکتورهای موثر در آموزش به یک سو میباشد. این نتایج میتواند برای بهبود طراحی برنامه های آموزشی بکار برده شود.

لینک کمکی