فایل رایگان بررسي آلودگي هاي آب تالاب ها و مديريت حفظ و نگهداري آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آلودگي هاي آب تالاب ها و مديريت حفظ و نگهداري آنها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

تالاب ها این بوم سازگان های آبی علاوه بر ذخیره سازی آب برای کشاورزی و تغذیه چشمه ها و آب های زیرزمینی، از دیدگاه بوم شناختی نیز به عنوان زیستگاه پرندگان و حیات وحش، حافظ تنوع زیستی، بانک ژن، ایجاد منظرهای زیبا و کاهش آلودگی های زیست محیطی از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. بهره برداری بی رویه از آب تالاب ها و عدم مدیریت صحیح فاضلاب ها و پسماند های صنعتی، کشاورزی و شهری سبب خشک شدن تالاب ها و یا آلوده شدن آب آنها شده است. در این مقاله به بررسی آلودگی های آب تالاب ها و مدیریت نگهداری از آنها پرداخته و نتایج حاصل بیانگر آن است که تالابها نیازمند توجه بیشتر مسئولین و حاشیه نشینان آن می باشد، به طوری که عدم توجه به مرمت اکولوژیکی تالاب باعث از دست دادن این زیست بوم های طبیعی و نابودی موجودات زنده آن خواهد شد. از این رو شناخت این اکوسیستم طبیعی و تلاش در جهت حفاظت آنها می بایست در سرلوحه توجهات علمی و عملی قرار گیرد. یافتن راهکارها و حل معضلات و مشکلات تالاب ها نیاز به اطلاعات علمی بهروز و نگرش جدید در مدیریت، شیوه حفاظت جدید و استفاده از شاخصها و معیارهای مدیریتی دارد تا این زیست بومهای شکننده ولی با ارزش اقتصادی و اجتماعی، علمی و تفریحی از ورطه نابودی نجات یابند.

لینک کمکی