فایل رایگان بررسي اخلاق کسب وکاردرشرکت هاي سد سازي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اخلاق کسب وکاردرشرکت هاي سد سازي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

اخلاق حرفه ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. در جامعه دینی ما در مدیریت، به اخلاق توجه کافی نشده است و ویژگی های اخلاق حرفه ای مانند دلبستگی به کار،روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و... شناخته نشده است. توجه و گنجاندن آن درسیستم کاری نیاز به فرهنگ سازی میباشد. امروزه بسیاری از کشورهای صنعتی به این بلوغ رسیده اند که بی اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی، باعث از بین رفتن بنگاه ها می گردد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از این رو، کوشیده اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه ای جایگاه ویژه ای بدهند؛ وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام می نهیم ، اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می آید؛ مانند: اخلاق پزشکی ، اخلاق معلمی ، اخلاق مهندسی و نظایر آن .در این مقاله اخلاق کسب وکار ونظام نامه اخلاقی مربوط به شرکتهای سدسازی ایران مورد برسی قرارگرفته و موضوعات اساسی مانند تنوع فرهنگی، رویکردهای اخلاقی مختلف و الزامات اخلاقی در پروژه های مختلف را که عمیقا کسب و کار بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهند فهرست می کند. در دانشگاه ها مشکلات اخلاقی بر اساس چارچوبی برای حل و فصل مشکلات اخلاقی برسی شده و راه کارهای مختلفی برای حل آنهابرسی می شوند. مشکلاتی مانند اخلاق در مقابل سود، مفهوم مسئولیت پذیری؛ یکی از دروس پایه که به دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت ،زیر شاخه علوم انسانی ،درحال تدریس توسط اساتید برجسه میباشد،درس با عنوان اخلاق کسب وکار است. کسب و کار در جهان حداقل نیازمند درک پایه مسائل اخلاقی کسب و کار فعلی است.

لینک کمکی