فایل رایگان بررسي تاثيرتشويق در افزايش يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثيرتشويق در افزايش يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان ابتدایی می باشد. این تحقیق از نوع تحلیلی - توصیفی بوده و اطلاعات به روش کتابخانه ای و از طریق بررسی پژوهش های مرتبط و مقالات مجلات معتبر ملی و بین المللی جمع آوری و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان ارتباط دارد و عدم ارتباط آن از پیشرفت دانش آموزان می کاهد. با توجه به اینکه تشویق با یادگیری ارتباط دارد، می توان با افزایش تشویق از طریق اعمال روشهای مناسب تربیتی و غنی کردن محیط پرورشی، یادگیری دانش آموزان را ارتقا داد.تشویق وتقویت رفتار مثبت کودکان سبب شکل گیری عادات مطلوب در آنان می شود. به عبارت دیگر ازآنجا که از طریق رفتارهای تشویق آمیز کلامی وغیر کلامی مادی و معنوی فردی وگروهی مستقیم وغیرمستقیم مربی بیش از هر چیز به یک نیاز هم نوجوانان یعنی نیاز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده می شود.ما شاهد بیشترین موثرترین وپایدارترین اثر در رفتار آنان هستیم درحالی که وقتی دانش آموزی راتنبیه می کنیم نه تنها به هیچ یک از نیازهای خطری واساسی او پاسخ نمی دهیم بلکه تعادل حیاتی اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آیندی که همواره ازآن گریز دارد مواجه می کنیم ولو اینکه بطور موقت رفتارمطلوب آن را کنترل کرده باشیم.رسول خدا پایه رفتار با کودکان و نوجوانان را بر محبت استوارکرده وسفارش می کند که آنان را گرامی بداریم و با جایزه ای که امکان وفایش هست آنان را تشویق نمائیم.

لینک کمکی