فایل رایگان بررسي شيوه تدريس دست ورزي در درک مفاهيم رياضي دانش آموزان ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شيوه تدريس دست ورزي در درک مفاهيم رياضي دانش آموزان ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آینده هر جامعه ای به کیفیت و کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد. یکی از پایه های اساسی نظام های آموزشی که در امر آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد، شیوه ی آموزش یا به طور اختصاصی تر شیوه ی تدریس است. با توجه به اهمیت ریاضیات، نظام های آموزشی می کوشند تا با گنجاندن مباحث ریاضیات در برنامه های تحصیلی به پرورش توانایی های ذهنی و قدرت استدلال دانش آموزان خود کمک کنند و آنان را برای همگامی با تحولات علمی و پیشرفت های فناوری در زندگی آینده مهیا سازند. هدف اولیه آموزش ریاضیات باید کمک به دانش آموزان در شکل گیری درک مفهومی آنها از مفاهیم ریاضی، در همه سطوح تحصیلی، به ویژه در دوره ابتدایی، باشد؛ و برای اینکه دانش آموزان ریاضیات را با درک یاد بگیرند، مهم است که آنها در یادگیری خود شرکت کنندگانی فعال باشند. دست ورزی ها در شکلهای متنوعی ظاهر می شوند و اغلب به صورت اشیای فیزیکی تعریف می شوند که به عنوان ابزارهای تدریس مورد استفاده قرار می گیرند تا دانش آموزان را با یادگیری عملی ریاضی درگیر کنند. تحقیقات آموزشی نشان می دهد که ماندگارترین یادگیری زمانی رخ می دهد که دانش آموزان فعالانه فهم ریاضی خود را می سازند و این اغلب از طریق دست سازه ها به انجام می رسد.

لینک کمکی