فایل رایگان تا ثير روش هاي نوين تدريس(پرسش و پاسخ ، اعضاي تيم و حل مسئله) بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دهم دبيرستان دخترانه معراج چالوس سال97-98

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تا ثير روش هاي نوين تدريس(پرسش و پاسخ ، اعضاي تيم و حل مسئله) بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دهم دبيرستان دخترانه معراج چالوس سال97-98 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

زمینه: روش تدریس مناسب از مهمترین پایه های کیفیت بخشی آموزش محسوب می شود. بسیاری از روا نشناسان تربیتی و مربیان آموزشی اعتقاد دارند، موقعیت یادگیری باید چنان سازماندهی شود که هر شاگرد بر اساس توانایی های خود به فعالیت بپردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر به کارگیری رو شهای مختلف تدریس (سنتی، پرسش و پاسخ ، اعضای تیم و حل مسئله) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم تجربی مدرسه معراج انجام شد.این پژوهش به روش نیمه تجربی و از طریق تهییه پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. و داده های حاصل پس از جمع آوری و تشکیل نمودار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و دریافتیم که انتخاب روش تدریس و نحوه ارائه معلم بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

لینک کمکی