فایل رایگان تقويت اثر بخشي يادگيري آموزشي در دانش آموزان پايه ي سوم با کمک راهکارهاي جذاب و متنوع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تقويت اثر بخشي يادگيري آموزشي در دانش آموزان پايه ي سوم با کمک راهکارهاي جذاب و متنوع :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت شادی و نشاط در دوره ی ابتدایی هدف پژوهش حاضر این است که فراگیران با علاقه و سرشار از اشتیاق در کلاس حضور یابند و شادی و نشاط ضمن یادگیری در آنان افزایش پیدا کند. این پژوهش از نوع توصیفی است که به روش اقدام پژوهی صورت گرفته است. از آن جایی که شادی در روحیه ی فراگیران هم در زندگی و هم در فراگیری و تثبیت دروس بسیار تاثیرگذار است به همین خاطر تصمیم گرفتیم در این زمینه تحقیق کنیم. می دانیم که در دنیای امروز تنها استفاده از روش های سنتی پاسخگوی نیازهای فراگیران در کلاس درس نیست و باید از روش های نوین تدریس هم بهره برد. ما هم با استفاده از روش های گردآوری اطلاعات اعم از مشاهده، مصاحبه، پرسش نامه، چک لیست و اسناد و مدارک دریافتیم که عمده ی فراگیران در کلاس و فضای مدرسه بی نشاط می باشند برای همین روش اصلی کار خود را تقویت این مورد قرار دادیم و به وسیله ی روش های فعال تدریس و با انجام فعالیت هایی در جهت تقویت شادی و هیجان توانستیم شور و نشاط را در فراگیران کلاس سوم ابتدایی تا حدودی بیشتر کنیم. در پایان نتایجی از این قرار به دست آمد که قدرت بیان و اعتماد به نفس در فراگیران افزایش یافت، محیط فیزیکی و آموزشی کلاس درس جذاب تر شد، فراگیران در جریان آموزشی در کلاس، فعال و روحیه ی آن ها قوی تر شد.

لینک کمکی