فایل رایگان چگونگي مديريت مدرسه با روش مديريت جامع مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونگي مديريت مدرسه با روش مديريت جامع مدرسه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

دیدگاهها و نظرات متفاوتی در مورد مدیریت مدارس وجود دارد. برخی از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات و راه حل های مدارس را در کمبود سرمایه ملی، مقدمات تجهیزاتی و نیروی انسانی و بودجه آن می دانند. گروهی دیگر از مدیران اعتقاد دارند که تمرکز خود را به میزان وروردی مدارس گذاشته اند، اگر چه توجه به منابع موجود در ورودی های سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید به فرایند سیستم توجه بیشتری معطوف داشت. در مدیریت جامع که خود نتیجه مدیریت فرایندمحور است تلاش می شود برنامه ریزی اصولی و پایه ای را وارد برنامه ها و رفتارهای روزانه مدارس کند. در این روش که به مشارکت همه کارکنان تاکید می شود، روش ها، ابزار و مدل های مناسبی برای بهبود بخشیدن به کیفیت کار مدرسه به مدیران و کارکنان ارائه می دهد که لازم است مدیران و کارکنان با آموزش این شیوه ها تغییرات عمده ای را در روشهای کاری خود به وجود آورند و همزمان با این تغییرات برنامه ریزی مناسبی را اجرا نمایند .در این مقاله سعی شده است چگونگی مدیریت مدرسه از دیدگاه های جدید و نوین مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی