فایل رایگان اثرات تنش گرمايي بر دام و برخي روش هاي مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات تنش گرمايي بر دام و برخي روش هاي مقابله با آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

یک چالش اساسی برای صنعت پرورش گاوهای شیری گرم شدن کره زمین است. تعداد روزهای تنش گرمایی در دهه اخیر به طور قابل توجهی افزایشداشته است. محیط گرم یکی از مهمترین عواملی است که بر تولید شیر در گاوهای شیری اثر منفی دارد. در حیوانات پرتولید اثر تنش گرمایی به دلیل بالا بودن میزان متابولیسم، منفی است. رایج ترین شاخص تنش گرمایی، شاخص درجه حرارت THI است. دمای بدن یک فراسنجه فیزیولوژیکی مهم است که بیانگر سلامتی دام می باشد. تغییر در منی گاو نر تقریبا دو هفته پس از تنش گرمایی اتفاق میافتد. کاهش تولید شیر و بازده تولیدمثلی دو پیامد اصلی استرس گرمایی هستند که منجر به خسارات مالی به صنایع پرورش گاوهای شیری و صنایع لبنی می شوند. یکی از بزرگترین فرصت ها برای کاهش اثرات منفی استرس گرمایی در دوره های قبل و بعد از زایمان، استفاده راهبردی از خنک کننده ها است که ثابت شده منجر به کاهشدرجه حرارت و میزان تنفس می شوند. مکمل های تغذیه ای برای بهبود عملکرد کلی دام و ایجاد روش های جایگزین آنتی بیوتیکی مورد نیاز هستند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش مروری تدوین شده است.

لینک کمکی