فایل رایگان ارائه ي روش مناسب انتقال فناوري سيستم هاي استحصال آب از رطوبت هوا و مه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه ي روش مناسب انتقال فناوري سيستم هاي استحصال آب از رطوبت هوا و مه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

باتوجه به منابع محدود آب قابل استفاده در جهان، تامین آب شیرین یکی ازمهم ترین مسایل پیش روی کشورهای خشک وکم آب است. در کشور ایران که در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان واقع گردیده نیز مساله تامین آب پایدار، یک مساله مهم و حیاتی است. یکی از راهکارهای مناسب برای تهیه آب مورد نیاز، استفاده از دستگاه های استحصال آب از رطوبت هوا و مه می باشد که برای مناطق گرم ومرطوب پیشنهاد شده است. استحصال آب از رطوبت هوا و مه، به هر گونه فعالیتی گفته می شود که بخار آب موجود در جو را متراکم کرده و آن را جمع آوری می کند. تحقیقات متفاوتی بر روی این دستگاه ها در کشورهای مختلف انجام شده که از جمله آنها می توان به کشورهای شیلی، پرو، اکوادر، کانادا و نپال اشاره نمود. یکی از راهکارهای دستیابی به فناوری های نوین، انتقال و وارد نمودن فناوری است. با توجه به اینکه در کشور ایران تحقیقات کمی بر روی دستگاه های استحصال آب از رطوبت هوا انجام گردیده، لذا شناسایی کشورها و شرکت های پیشرو در زمینه ساخت این دستگاه ها و همچنین انتخاب مدل مناسب از روش های انتقال فناوری، جهت وارد کردن و بومی سازی این تکنولوژی که هم از نظر فناوری و هم از نظر وضعیت بازار یک تکنولوژی جدید محسوب می گردد، لازم و ضروری است. در این مطالعه ضمن تشریح مباحث تئوری این فناوری، مدل انتقال فناوری رابرت و بری برای انتقال فناوری ایندستگاه ها، ارائه گردیده است.

لینک کمکی