فایل رایگان بررسي فعاليت ضدميکروبي فيلم زيست تخريب پذير کيتوزان حاوي اسانسعلف ليمو و نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم بر روي گوشت چرخ شده گاو در دماي يخچالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فعاليت ضدميکروبي فيلم زيست تخريب پذير کيتوزان حاوي اسانسعلف ليمو و نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم بر روي گوشت چرخ شده گاو در دماي يخچالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

آلودگی میکروبی مواد غذایی یکی از مهمترین دلایل هدر رفتن غذا در سراسر دنیا به شمار می رود. استفاده از بسته بندی فعال به منظور کاهش آلودگی میکروبی با هدف حذف افزودن مستقیم مواد نگهدارنده به ماده غذایی، روش نوید بخشی در نگهداری مواد غذایی به شمار می رود. لذا هدف از این پژوهش بررسی فعالیت ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر کیتوزان حاوی اسانس علف لیمو و نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی گوشت چرخ شده گاو در دمای یخچال است . نانوذره دی اکسید تیتانیوم TiO2 از شرکت یو اس نانو خریداری گردید .فیلم کیتوزان از طریق محلول سازی پودر آن با محلول آبی اسید اس تیک و گلیسیرین تهیه شد. آزمایشات میکروبی جهت اندازه گیری میزان تاثیر گذاری این فیلم بر روی رشد میکروارگانیسیم ها هوازی ، سرماگرا، استافیلوکوکوس اورئوس ، اسید لاکتیک ، انتروباکتریاسه با استفاده از کشت و شمارش در روزهای ( 0،2،4،7،10 ) مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده کردیم که با گذشت زمان تعداد باکتری ها در نمونه کنترل نسبت به سایر نمونه ها افزایش پیدا کرده. اثر فیلم هایی که دارای اسانس علف لیمو بیشتر بود اند با افزایش غلظت این اسانس افزایش پیدا کرد و فیلم کیتوزان با نانو ذره دی اکسید تیتانیوم هیچ اثر ضد میکروبی از خود نشان ندادند .

لینک کمکی