فایل رایگان استفاده از يک مدل ساده شده آيروديناميکي در شناورهاي دوبدنه پرسرعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از يک مدل ساده شده آيروديناميکي در شناورهاي دوبدنه پرسرعت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

شناورهای تندرو در سالیان اخیر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته اند. رسیدن به سرعت های بالاتر به همراه حفظ پایداری از چالش های مهم طراحی این شناورها است. شناورهای دوبدنه پلنینگ به دلیل کمک گرفتن از نیروی برآی آیرودینامیک تحت اثر سطح برای کاهش آبخور، از پتانسیل بالایی برای افزایش بیش از پیش سرعت برخوردارند. این شناورها در واقع شکاف میان قایق های تندروی معمولی و قایق های پرنده را پر میکنند. محاسبات طراحی این نوع شناورها به دلیل حضور همزمان فاز هیدرودینامیک و آیرودینامیک با استفاده از روشهای تجربی و عددی ممکن است پیچیده و زمانبر باشد. در این مقاله از یک مدل ساده شده مبتنی بر تئوری پتانسیل اثر سطح در دو حالت یک بعدی و دوبعدی برای محاسبات آیرودینامیکی مربوط به این شناورها استفاده شده و نتایج آن ارائه گردیده است. این مدل ها با هزینه محاسباتی کم در گام های اولیه طراحی این شناورها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

لینک کمکی