فایل رایگان اندازه گيري گراديان دماي عدسي گرمايي تشکيل شده در نانو سيال TiO2 بااستفاده از پردازش تصوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اندازه گيري گراديان دماي عدسي گرمايي تشکيل شده در نانو سيال TiO2 بااستفاده از پردازش تصوير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از لیزر به طور چشمگیری روبه گسترش است. یکی از کاربردهای لیزر، آگاهی از رفتار نانومواد و نانوسیالها در شدت های بالا است. عدسی گرمایی از جمله پدیده هایی است که با بالارفتن شدت نور ورودی به نانوسیال رخ میدهد. این پدیده به دلیل ایجاد گرادیان دما در نانوسیال اتفاق میافتد. از جمله نانوسیال های پرکاربرد اکسید تیتانیوم 1است. در این مقاله با استفاده از پردازش تصویر رفتار نانوسیال در شدتهای بالا بررسی و با تحلیل تصاویر ناشی از عدسی گرمایی شدن نانوسیال گرادیان دما درون نانوسیال تعیین شده است.

لینک کمکی