فایل رایگان بررسي تجربي خواص فيزيکي و شيميايي نانوذرات MWCNT-MgO در مشتقات نفتي با ديدگاه ازدياد برداشت نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تجربي خواص فيزيکي و شيميايي نانوذرات MWCNT-MgO در مشتقات نفتي با ديدگاه ازدياد برداشت نفت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ویسکوزیته یکی از مشتقات نفتی(روغن (10W40 در حضور نانوذره هیبریدی منزنیم اکسید، نانولوله کربنی1میباشد. بدین منظور اندازه گیری ویسکوزیته نانوسیال در کسرحجمی های 1، 0,75، 0,5، 0,25، 0,1، 0,05 و صفر در بازه دمایی 5 الی 55 درجه سانتیگراد انجام شده است. طبق نتایج، با افزایش دما سبب کاهش نیروهای بین مولکولی و کاهش میزان ویسکوزیته نانوسیال می شود. همچنین با افزایش کسرحجمی نانوذرات در سیال پایه، نیروی واندروالسی قویتر بین مولکولهای نانومقیاس بوجود می آید که این موضع باعث بوجود آمدن کلوخه های بزرگتر در سیال می شود. این کلوخه های ایجاد شده میتوانند از حرکت لایه های سیال بر روی یکدیگر جلوگیری کنند که باعث افزایش ویسکوزیته میشود. در انتها با مقایسه میزان کاهش ویسکوزیته دو نوع مشتق نفتی، روغن 10W40 و روغن 5W50، در کسرحجمی های پایین میزان کاهش ویسکوزیته مشتق نفتی 10W40 برابر % - 5 و مشتق نفتی 5W50 برابر% -12 میباشد. در نتیجه با استفاده از نانوذرات در مخازن کربناته، با توجه به وجود نیروهای بین مولکولی در نانوذرات باعث تبدیل سنگهای کربناته از حالت نفت دوست به آب دوست میشوند و با کاهش ویسکوزیته بیشتر، نفت از مخازن راحت تر استخراج میشود و باعث ازدیاد برداشت نفت میشود.

لینک کمکی