فایل رایگان بررسي سه بعدي تاثير پارامترهاي هندسي و جريان بر کارايي اوريفيس استاندارد ومشخصه هاي توربولانسي جريان پايين دست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي سه بعدي تاثير پارامترهاي هندسي و جريان بر کارايي اوريفيس استاندارد ومشخصه هاي توربولانسي جريان پايين دست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق جریان داخل اوریفیس استاندارد به صورت عددی شبیه سازی میشود. هدف بررسی تاثیر نسبت قطر و نسبت ضخامت اوریفیس و همچنین عدد رینولدز جریان، بر روی ضریب تخلیه و مشخصه های جریان پایین دست اوریفیس میباشد. جریان دائم سه بعدی، تراکم ناپذیر و مغشوش (3000< ReD<22000) در نظر گرفته میشود. معادلات بقا با استفاده از روش حجم محدود روی یک شبکه هیبریدی حل میشوند. مدل توربولانسی به کار گرفته شده، مدل k- استاندارد میباشد. نتایج نشان میدهند با افزایش نسبت قطر، انرژی جنبشی مغشوش و اتلاف انرژی مغشوش با نسبت توان چهارم کاهش مییابند. در نسبت ضخامت های پایین، با افزایش این نسبت، مشخصه های توربولانسی در گلوگاه اندکی کاهش یافته و پس از آن تغییری نمیکند. علاوه براین، ضریب تخلیه حساسیت چندانی به عدد رینولدز ندارد. اما با افزایش نسبت قطر، ضریب تخلیه ابتدا مقدار جزئی کاهش یافته و سپس افزایش ناگهانی را تجربه میکند. همچنین افزایش ضخامت اوریفیس، سبب بهبود نسبی ضریب تخلیه اوریفیس میشود هرچند با افزایش این نسبت، نرخ بهبود کاهش مییابد.

لینک کمکی