فایل رایگان بررسي نفوذ پذيري بتن حاوي سرباره فولاد با آزمايش هاي مقاومت الکتريکي، جذب آب وSorptivity

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نفوذ پذيري بتن حاوي سرباره فولاد با آزمايش هاي مقاومت الکتريکي، جذب آب وSorptivity :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این تحقیق نتایج امکان ستجی کاربرد سرباره کارخانه فولاد خزر گیلان به عنوان ریز دانه در بتن به همراه میکروسیلیس و الیاف پلی پروپیلن برای ساخت بتن ارائه شده است . برای این منظور مخلوط هایی با 10 ، 15 ، 25 درصد حجمی سرباره فولاد جایگزین ماسه در نسبت آب به سیمان 35/0 و در طرح ترکیبی از میکروسیلیس به عنوان10 درصد وزنی سیمان و 3/0 حجمی الیاف پلی پروپیلن استفاده شد . برای تعیین میزان نفوذ پذیری بتن، آزمایش های مقاومت الکتریکی ، جذب آب بلند مدت و جذب آب سطحی (Sorptivity) بر روی نمونه های 28 روز عمل آوری شده در آب انجام شد. نتایج نشان می دهدکه بتن حاوی 10 درصد سرباره فولاد در ترکیب با 10 درصد میکروسیلیس و 3/0 الیاف پلی پروپیلن کمترین مقدار جذب آب را داشته است و بعد از آن بتن با 15 و 25 درصد سرباره فولاد آب کمتری را جذب کرده اند. پر شدن منافذ خالی در بتن حاوی میکروسیلیس و الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش بار الکتریکی عبوری از این نوع بتن شده و در نهایت سبب افزایش مقاومت الکتریکی ویژه در این طرح نسبت به سایر طرح ها گشته است. واضح است که میکروسیلیس به دلیل دارا بودن خاصیت پوزولانیک، با هیدروکسید کلسیم ناشی از فرآیند هیدراسیون سیمان واکنش داده و ژل سیلیکات کلسیم هیدراته را که به بتن استحکام بخشیده و باعث پر شدن خلل و فرج خمیر سیمان می گردد، تولید کرده و از نفوذپذیری بتن می کاهد.

لینک کمکی