فایل رایگان ارتقاء ميزان تاب آوري ساختمان هاي با اهميت خيلي زياد با استفاده از سيستم ميراگر لرزهاي مورد پژوهي: بيمارستان بعثت همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتقاء ميزان تاب آوري ساختمان هاي با اهميت خيلي زياد با استفاده از سيستم ميراگر لرزهاي مورد پژوهي: بيمارستان بعثت همدان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

از ابتدای خلقت تاکنون، زندگی انسان با حوادث قهری و طبیعی عجین بوده است و همیشه افراد و جوامع سعی در مقابله و کاستن از این بلایا را داشته اند. حلقه مفقود شده در این مقوله ناپایداری، ناتوانی و نحوه تقابل و برگشت به حالت اولیه است. انسان همیشه و در همه حال به دنبال تحمل و تاب آوری برای مقابله با این مخاطرات است. زلزله در راس همه اتفاقات قرار دارد و در ابعاد ویرانگر خود همه چیز را درهم می شکند و از بناهای بدون استحکام لی از خاک برجای می گذارد. به طور کلی ایران در بین 10 کشور حادثه خیز جهان قرار دارد. نظر به این که کشور ما در مدیریت سوانح طبیعی بعد از وقوع زلزله وضعیت مطلوب و قابل قبولی ندارد همچنین در طبقه بندی خطر زلزله در پهنه خطر نسبی زیاد و بسیاز زیاد قرار دارد.مولفه های تاب آوری ابنیه قبل از وقوع هر حادثه پررنگ تر می باشد در دسته بندی انواع ساختمان ها براساس آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، یک قسم از انواع ابنیه ساختمانها باهمیت خیلی زیاد قرار دارد که نقش حیاتی در فرآیند امدادرسانی به افراد بعد از وقوع زلزله را دارند. در این پژوهش بیان میشود که با استفاده از سیستم میراگر لرزه ای افزایش مقاوم سازی و کاهش اثرات تخریبی ساختمانها قبل از شکل گرفتن هر سانحه انجام خواهد شد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی و متد مطالعه اطلاعات اینترنتی، جمع آوری داده ها به صورت میدانی است. از نتایج این مجموعه می توان استحکام بخشی به ساختمان های موجود با قابلیت های تکنولوژی روز است.

لینک کمکی